2. Polimery w medycynie

 Polimery w medycynie

 Wykładowca

dr inż. Marta Piątek-Hnat

Kontakt

marp@zut.edu.pl, tel 91 449 41 89

Opis zajęć

Wykład obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem polimerów (tworzyw sztucznych) w kardiochirurgii, ortopedii oraz stomatologii.

Czas trwania zajęć

wykład 45 min.