3. Historia tworzyw sztucznych

 Historia tworzyw sztucznych

 Wykładowca

dr inż. Ewa Wiśniewska

Kontakt

ewa.wisniewska@zut.edu.pl, tel. 91 449 4189

Czas trwania zajęć

wykład 45 min.