4. Gdzie nie spojrzysz – polimery!

Gdzie nie spojrzysz – polimery!

 Wykładowca

dr inż. Joanna Rokicka

Kontakt

joanna.rokicka@zut.edu.pl, tel. 91 449 46 85

Opis zajęć

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z tematyką polimerów i tworzyw sztucznych. Składać się będą z dwóch części: wykładu i zajęć laboratoryjnych. Na wykładzie przedstawiona zostanie budowa chemiczna najpopularniejszych polimerów syntetycznych, ich właściwości i zastosowanie.
W części laboratoryjnej uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnej identyfikacji popularnych polimerów i tworzyw sztucznych w przedmiotach codziennego użytku (tj. płyta CD, naczynia jednorazowe, opakowania itp.) metodą spalania.

Czas trwania zajęć

Wykład: 0,5 godz.
Laboratorium: 1,5 godz.