5. Która farba jest lepsza?

 Która farba jest lepsza?

 Wykładowca

dr hab. inż. Krzysztof Kowalczyk

Kontakt

kkowalczyk@zut.edu.pl, tel. 91 449 4178

Opis zajęć

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z metodami komponowania, aplikacji i oceny właściwości farb i powłok organicznych. Zajęcia obejmują krótki wstęp teoretyczny oraz prace laboratoryjne, podczas których zostanie przeprowadzona aplikacja wybranych farb różnymi technikami oraz ocena właściwości zyskanych powłok.

Czas trwania zajęć

Wykład: 0,5 godz.
Laboratorium: 1,5 godz.