7. Polimery jako flokulanty do oczyszczania wody

Polimery jako flokulanty do oczyszczania wody

Wykładowca

dr inż. Beata Schmidt

Kontakt

Beata.Schmidt@zut.edu.pl, tel. 91 449 4749

Opis zajęć

Zajęcia laboratoryjne z krótkim wstępem teoretycznym dotyczące flokulantów polimerowych. Na zajęciach do wykonania testy flokulacyjne w lejach Imhoffa zawiesiny odniesienia i zawiesiny zawierającej dwie różne dawki flokulanta polimerowego lub dwóch różnych flokulantów. Badanie absorbancji cieczy w trakcie testów oraz pomiar objętości osadu.

Czas trwania zajęć

120 min.