8. Skrobia nie tylko do pieczenia

Skrobia nie tylko do pieczenia

Wykładowca

dr inż. Magdalena Zdanowicz

Kontakt

mzdanowicz@zut.edu.pl, tel. 91 449 42 47

Opis zajęć

Celem zajęć będzie poznanie budowy i właściwości jednego z najpowszechniej występującego polimeru naturalnego - skrobi. W trakcie zajęć uczestnicy m.in. poznają odpowiedzi na pytania: Dlaczego chleb czerstwieje? Jakie procesy zachodzą przy otrzymywaniu budyniu? Dlaczego ciasto się rumieni w piekarniku? Ponadto przedstawione zostaną inne, tj. nie-spożywcze zastosowania skrobi.
Zajęcia będą składały się z dwóch części: teoretycznej i doświadczalnej. W części pierwszej zostanie omówiona budowa skrobi, rodzaje, występowanie, właściwości. W części doświadczalnej uczestnicy będą mieli możliwość obserwować ziarna skrobi różnego pochodzenia botanicznego wykorzystując laserowy mikroskop skaningowy. Zostaną przedstawione doświadczalnie właściwości fizyczne skrobi naturalnej oraz
skrobi modyfikowanej chemicznie. Następnie zostaną otrzymane folie ze skrobi naturalnej i modyfikowanej oraz określony zostanie wpływ warunków przechowywania na ich właściwości fizykochemiczne.

Czas trwania zajęć

Wykład: 0,5 godz.
Laboratorium: 1,5 godz.