10. Oznaczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych wody do picia - ćwiczenia laboratoryjne

Oznaczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych wody do picia - ćwiczenia laboratoryjne

Wykładowca

dr hab. inż. Joanna Grzechulska – Damszel

Kontakt

joanna.grzechulska@zut.edu.pl, tel.: 91 449 42 30

Opis zajęć

Celem ćwiczenia jest praktyczne oznaczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych wody wodociągowej. Wybrane parametry obejmować mogą: odczyn pH, kwasowość, zasadowość, twardość, barwę, mętność. W czasie zajęć będzie możliwość samodzielnego wykonania poszczególnych oznaczeń. Przewidziano zapoznanie uczniów z metodą miareczkowania i omówienie roli wskaźników (oranż metylowy, fenoloftaleina, czerń eriochromowa).

Czas trwania zajęć

90 min.

Dodatkowe informacje

Zajęcia przewidziane są dla grup do 15 osób.