12. Alternatywne - odnawialne źródła energii - wykład

Alternatywne - odnawialne źródła energii - wykład

Wykładowca

dr inż. Beata Zielińska

Kontakt

bzielinska@zut.edu.pl, tel. 91 449 42 99

Opis zajęć

Tematyka wykładu obejmie następujące zagadnienia:

  • zdefiniowanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii,
  • przyczyny wciąż rosnącej popularności odnawialnych źródeł energii,
  • wodór jako niekonwencjonalny nośnik energii,
  • system energetyki wodorowej (źródła wodoru, metody otrzymywania, transport, magazynowanie oraz zastosowanie wodoru),
  • fotokataliza jako jedna z metod otrzymywania wodoru,
  • czy możemy bezpiecznie stosować wodór?
Czas trwania zajęć

około 45 min.