13. Mucha oglądana skaningowym mikroskopem elektronowym - ćwiczenia laboratoryjne

Mucha oglądana skaningowym mikroskopem elektronowym - ćwiczenia laboratoryjne

Wykładowca

dr inż. Rafał J. Wróbel

Kontakt

rwrobel@zut.edu.pl, tel. 664 331 217

Opis zajęć

Celem pokazu jest zapoznanie uczniów z najnowocześniejszymi metodami analizy próbek występujących powszechnie w życiu codziennym. W czasie ćwiczenia uczniowie będą mieli możliwość obserwacji m.in. owadów, włosa ludzkiego, nanorurek węglowych oraz przyniesionych przez siebie próbek przy powiększeniach 30 ÷ 800 000 razy. Zostanie również omówiona zasada działania mikroskopu elektronowego, mikroanalizy rentgenowskiej oraz innych technik wysokopróżniowych.

Czas trwania zajęć

Czas trwania ćwiczenia 120 min.

Dodatkowe informacje

W zajęciach jednorazowo może uczestniczyć grupa do 15 osób.