2. Fermenty w życiu codziennym czyli co warto wiedzieć o enzymach - ćwiczenia laboratoryjne

Fermenty w życiu codziennym czyli co warto wiedzieć o enzymach - ćwiczenia laboratoryjne

Wykładowca

dr inż. Agata Markowska-Szczupak

Kontakt

agtata@erb.pl, tel 91 449 42 30

Opis zajęć

Celem zajęć jest przybliżenie uczniom budowy i funkcjonowania enzymów roślinnych i zwierzęcych. Zostaną również przedstawione sposoby pobudzania lub hamowanie ich aktywności. Uczestnicy będą mieli okazję wykonania prostych doświadczeń z użyciem enzymów, które samodzielnie wydzielą z materiału roślinnego i zwierzęcego. W proponowanych doświadczeniach zostanie przedstawione działanie enzymów z klas hydrolaz i oksydoreduktaz, zaangażowanych m.in. w metabolizm cukrowców oraz ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Uczniowie dowiedzą się również w jaki sposób badane przez nich enzymy są wykorzystywane w przemyśle.

Czas trwania zajęć

Czas trwania ćwiczenia, jest szacowany na około 4 godziny lekcyjne (180 min.).

Dodatkowe informacje

W zajęciach jednorazowo może uczestniczyć grupa do 15 osób.