4. Jak zrobić zupełnie białe z kompletnie czarnego? – ćwiczenia laboratoryjne

Jak zrobić zupełnie białe z kompletnie czarnego? – ćwiczenia laboratoryjne

Wykładowca

dr inż. Krzysztof Lubkowski

Kontakt

krzysztof.lubkowski@zut.edu.pl, tel. 91 449 4730, 91 449 4197, 694 59 77 29

Opis zajęć

Wstęp teoretyczny zawierający podstawowe informacje dotyczące otrzymywania, właściwości i zastosowania bieli tytanowej.

Celem zajęć laboratoryjnych będzie określenie podstawowych parametrów jakościowych bieli tytanowej, m.in.:

  • ocena wizualna
  • struktura krystalograficzna metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
  • gęstość nasypowa
  • wartość pH wodnej zawiesiny
  • oporność właściwa ekstraktu wodnego
  • zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie
  • zawartość substancji lotnych w temperaturze 105oC
  • liczba olejowa
  • parametry barwy
Czas trwania zajęć

wykład około 30 min.

zajęcia laboratoryjne około 90 min.