5. Czy katalizator samochodowy różni się od katalizatora do syntezy amoniaku? - ćwiczenia laboratoryjne

Czy katalizator samochodowy różni się od katalizatora do syntezy amoniaku? - ćwiczenia laboratoryjne

Wykładowcy

dr inż. Krzysztof Lubkowski

dr inż. Rafał Pelka

Kontakt

krzysztof.lubkowski@zut.edu.pl, tel. 91 449 4730, 91 449 4197, 694 59 77 29

Opis zajęć

Wstęp teoretyczny zawierający podstawowe informacje dotyczące katalizy i katalizatorów, metod ich otrzymywania, charakterystyki oraz zastosowania.

Celem zajęć laboratoryjnych będzie:

  • ocena wizualna wybranych katalizatorów
  • preparatyka wybranego katalizatora
  • aktywacja i dezaktywacja katalizatora
  • określenie aktywności i selektywności katalizatora
Czas trwania zajęć

wykład około 30 min.

zajęcia laboratoryjne około 90 min.