6. Jak rolnik wykorzystuje chemię? – ćwiczenia laboratoryjne

Jak rolnik wykorzystuje chemię? – ćwiczenia laboratoryjne

Wykładowca

dr inż. Krzysztof Lubkowski

Kontakt

krzysztof.lubkowski@zut.edu.pl, tel. 91 449 4730, 91 449 4197, 694 59 77 29

Opis zajęć

Wstęp teoretyczny zawierający podstawowe informacje dotyczące nawozów mineralnych, metod ich otrzymywania oraz charakterystyki.

Celem zajęć laboratoryjnych będzie:

  • określenie składu chemicznego wybranego nawozu
  • badanie wytrzymałości statycznej (twardości granulek nawozowych)
  • badanie uziarnienia metodą sitową
  • oznaczanie gęstości nasypowej (luźnej)
  • pomiar statycznego kąta zsypu naturalnego
  • oznaczanie zawartości wilgoci
Czas trwania zajęć

wykład około 30 min.

zajęcia laboratoryjne około 90 min.