7. Polski przemysł chemiczny – sprintem ku Europie! - wykład

Polski przemysł chemiczny – sprintem ku Europie! - wykład

Wykładowca

dr inż. Krzysztof Lubkowski

Kontakt

krzysztof.lubkowski@zut.edu.pl, tel. 91 449 4730, 91 449 4197, 694 59 77 29

Opis zajęć

Wykład dotyczący aktualnej sytuacji polskiego przemysłu chemicznego na tle Europy i Świata, oraz przeobrażeń jakie nastąpiły w tej branży w Polsce ciągu ostatnich 15 lat.

Czas trwania zajęć

wykład około 45 min.

Nowoczesne metody analizy metali w próbkach środowiskowych – ćwiczenia laboratoryjne
Wykładowca

dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń

Kontakt

zosi@zut.edu.pl, tel. 91 449 43 97

Opis zajęć

Celem wykładu będzie zapoznanie uczniów z technikami: ICP-OES, AAS, XFR.

W ramach zajęć laboratoryjnych uczniowie będą mogli przeprowadzić analizę zawartości metali ciężkich w wodzie lub w innych próbkach (np. wybranych produktach spożywczych). Zakres badanych próbek należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą.

Czas trwania zajęć

wykład 45 min.,

zajęcia laboratoryjne (90 min.)