8. Jak wodę mętną przeprowadzić w klarowną – ćwiczenia laboratoryjne

Jak wodę mętną przeprowadzić w klarowną – ćwiczenia laboratoryjne

Wykładowca

dr hab. inż. Sylwia Mozia

Kontakt

sylwia.mozia@zut.edu.pl, tel. 91 449 48 72

Opis zajęć

Koagulacja jest jednym z podstawowych procesów oczyszczania wody. W wyniku koagulacji uzyskuje się zmniejszenie intensywności zabarwienia, mętności i utlenialności wody. Pierwsza część zajęć obejmuje wprowadzenie do ćwiczeń, podczas którego uczniowie poznają podstawy procesu, w tym mechanizm i chemizm koagulacji oraz rodzaje stosowanych koagulantów i substancji wspomagających koagulację.

Celem zajęć laboratoryjnych jest określenie optymalnej dawki koagulantu pozwalającej na usunięcie mętności wody. Zmiany mętności oczyszczanej wody będą określane wizualnie oraz na podstawie pomiarów przy użyciu mętnościomierza. Uczniowie będą obserwować również zmiany pH i zasadowości wody towarzyszące koagulacji.

Czas trwania zajęć

120 min.