Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

Chromatograf prawdę Ci powie – co kryje w sobie benzyna?

Wykładowca

dr hab. inż. Robert Pełech

Kontakt

robert.pelech@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 48

Opis zajęć

Pokaz ma na celu pokazanie możliwości analitycznych chromatografii gazowej. Zostanie pokazana praktyczna budowa i sposób działania chromatografu gazowego. W trakcie pokazu uczniowie wykonają analizę benzyny i oleju napędowego. Uczniowie dowiedzą się z czego się składa i czym różnią paliwa do samochodów.

Czas trwania zajęć

Wprowadzenie 30 min.

Laboratorium 90 min.

Czy rośliny można otruć? – oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na rośliny

 Wykładowcy

dr inż. Elżbieta Huzar

dr inż. Alicja Wodnicka

Kontakt

elzbieta.huzar@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 12

alicja.wodnicka@zut.edu.pl, tel 91 449 45 36

Opis zajęć

Tematyka wykładu obejmie następujące zagadnienia:

  • źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza
  • oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na rośliny

Celem zajęć laboratoryjnych będzie:

  • demonstracja wpływu zanieczyszczeń na rośliny
  • oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza
Czas trwania zajęć

wykład ok. 30 min.

laboratorium 90 min.

Poznaj Stachu ... niekoniecznie po zapachu

 Wykładowcy

dr inż. Alicja Wodnicka

dr inż. Elżbieta Huzar

Kontakt

alicja.wodnicka@zut.edu.pl, tel 91 449 45 36

elzbieta.huzar@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 12

Opis zajęć

Tematyka wykładu obejmie następujące zagadnienia:

  • substancje zapachowe
  • reakcje charakterystyczne grup funkcyjnych w związkach organicznych

Celem zajęć laboratoryjnych będzie:

  • przeprowadzenie reakcji charakterystycznych dla wybranych grup związków organicznych
  • analiza sensoryczna wybranych substancji zapachowych
Czas trwania zajęć

wykład ok. 30 min.

laboratorium 60 min.