10. Aspiryna – lek na wszystko?

Aspiryna – lek na wszystko?

Wykładowcy

dr inż. Monika Kowalewska

dr inż. Alicja Wodnicka

Kontakt

monika.kowalewska@zut.edu.pl

tel. 91 449 45 36

alicja.wodnicka@zut.edu.pl

tel. 91 449 45 12

Opis zajęć

Wykład obejmie zagadnienia:

• struktura chemiczna aspiryny

•metody otrzymywania aspiryny

•zastosowanie aspiryny w medycynie

Celem zajęć laboratoryjnych będzie:

• synteza aspiryny

•zapoznanie uczestników z zasadami BHP obowiązującymi w laboratorium syntezy organicznej

• zapoznanie uczestników z podstawowym wyposażeniem laboratorium syntezy organicznej

Czas trwania zajęć

Wykład 30 min.

Laboratorium 60 min.