11. Czy rośliny można otruć? – oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na rośliny

Czy rośliny można otruć? – oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na rośliny

Wykładowcy

dr inż. Małgorzata Dzięcioł

dr inż. Alicja Wodnicka

Kontakt

malgorzata.dzieciol@zut.edu.pl

tel. 91 449 45 37

alicja.wodnicka@zut.edu.pl

tel. 91 449 45 12

Opis zajęć

Tematyka wykładu obejmie następujące zagadnienia:

• źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza

•oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na rośliny

Celem zajęć laboratoryjnych będzie:

•demonstracja wpływu zanieczyszczeń na rośliny

•oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza

Czas trwania zajęć

Wykład ok. 30 min.

Laboratorium 60 min.