12. Poznaj Stachu ... niekoniecznie po zapachu

Poznaj Stachu ... niekoniecznie po zapachu

Wykładowcy

dr inż. Alicja Wodnicka

dr inż. Monika Kowalewska

Kontakt

alicja.wodnicka@zut.edu.pl

tel. 91 449 45 12

monika.kowalewska@zut.edu.pl

tel. 91 449 45 36

Opis zajęć

Tematyka wykładu (ok. 30 min.) obejmie następujące zagadnienia:

• substancje zapachowe

• reakcje charakterystyczne grup funkcyjnych w związkach organicznych

Celem zajęć laboratoryjnych (60 min.) będzie:

• przeprowadzenie reakcji charakterystycznych dla wybranych grup związków organicznych (np. reakcja Trommera, reakcja Tollensa, reakcja addycji bromu do wiązań nienasyconych)

• analiza sensoryczna wybranych substancji zapachowych

Czas trwania zajęć

Wykład ok. 30 min.

Laboratorium 60 min.