13. Jak przeprowadzić reakcję gdy reagenty nie chcą się mieszać - kataliza przeniesienia międzyfazowego

Jak przeprowadzić reakcję gdy reagenty nie chcą się mieszać - kataliza przeniesienia międzyfazowego - wykład

Wykładowcy

dr inż. Grzegorz Lewandowski

Kontakt

grzegorz.lewandowski@zut.edu.pl

tel. 91 449 48 91

Opis zajęć

Podczas wykładu przedstawione zostaną najważniejsze metody prowadzenia reakcji w układach dwufazowych o ograniczonej mieszalności. Uczniowie dowiedzą się czym jest kataliza przeniesienia międzyfazowego i do jakich reakcji może być stosowana. Zademonstrowane zostanie zachowanie barwnika w układzie dwóch faz ciekłych.

Czas trwania zajęć

ok. 45 min.