4. Rozwój – tak, ale jaki? Zrównoważony!

Rozwój – tak, ale jaki? Zrównoważony!

Wykładowcy

dr inż. Magdalena Urbala

Kontakt

mu@zut.edu.pl

tel. 91 449 40 16

Opis zajęć

Tematyka wykładu obejmie następujące zagadnienia:
• Ochrona środowiska – co nieco z historii,
• Zrównoważony rozwój – idea i cele, przykłady i sposoby realizacji w chemii i technologii chemicznej

Czas trwania zajęć

wykład ok. 30 min.