9. Ekstrakcja i destylacja jako metody wyodrębniania substancji aktywnych z materiału roślinnego

Ekstrakcja i destylacja jako metody wyodrębniania substancji aktywnych z materiału roślinnego

Wykładowcy

dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska, prof. ZUT

dr inż. Edyta Makuch

mgr inż. Piotr Miądlicki

Kontakt

agnieszka.wroblewska@zut.edu.pl

Opis zajęć

Celem zajęć będzie poznanie podstawowych metod wyodrębniania substancji aktywnych z materiału roślinnego, takich jak: ekstrakcja ciągła w aparacie Soxleta i destylacja prosta oraz metod identyfikacji tych substancji, takich jak: chromatografia cienkowarstwowa i chromatografia gazowa. Zajęcia będą składały się z dwóch części: teoretycznej i doświadczalnej. Podczas wykładu zostaną omówione podstawy ekstrakcji i destylacji wraz z aparaturą w nich stosowaną, a także podstawy chromatografii cienkowarstwowej i gazowej. W części doświadczalnej uczestnicy samodzielnie przygotują aparaturę do ekstrakcji i destylacji prostej oraz otrzymają z wybranego materiału pochodzenia roślinnego (skórki pomarańczy, goździki, liście herbaty) substancje aktywne (limonen, eugenol, kofeina). Otrzymane substancje zidentyfikują metodami chromatografii cienkowarstwowej i chromatografii gazowej.

Czas trwania zajęć

Wykład 30 min.

Laboratorium 150 min.