2. Jak odróżnić fałszywą monetę srebrną od prawdziwej, czyli o metodach identyfikacji metali i kamieni szlachetnych

Jak odróżnić fałszywą monetę srebrną od prawdziwej, czyli o metodach identyfikacji metali i kamieni szlachetnych

 Wykładowca

dr hab. inż. Piotr Tabero

Kontakt

Piotr.Tabero@zut.edu.pl, tel 91 4494563

Opis zajęć

Podczas warsztatów uczniowie zapoznają się z okazami najczęściej spotykanych kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz metali szlachetnych. Dowiedzą się jakie materiały wykorzystywana są do produkcji imitacji kamieni i metali szlachetnych. Poznają typy szlifów kamieni szlachetnych. Następnie pod kierunkiem prowadzącego zajęcia przeprowadzą samodzielnie zespół testów pozwalających na zidentyfikowanie wskazanych próbek. W ramach warsztatów zostanie przeprowadzony zespół testów pozwalających na zidentyfikowanie najczęściej spotykanych kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz metali szlachetnych. Uczestnicy zajęć przeprowadzą między innymi testy twardości, ocenią jakość szlifu brylantu, dokonają pomiaru gęstości oraz wykorzystają wybrane metody instrumentalne oraz wyniki obserwacji wzrokowych i mikroskopowych do identyfikacji wybranych próbek. Uczestnicy zajęć poznają proste metody umożliwiające odróżnianie monet srebrnych i złotych od falsyfikatów. Zajęcia przewidziane są dla grup maksymalnie dwunastoosobowych. Warsztaty są prowadzone w oparciu o drukowany przewodnik do zajęć. Warsztaty mogą być poprzedzone wykładem przybliżającym zagadnienia związane z
warsztatami.

Czas trwania zajęć

wykład 45 min.; warsztaty 60 min.