3. Tajemniczy świat jaskiń – zjawiska krasowe

Tajemniczy świat jaskiń – zjawiska krasowe

 Wykładowca

dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz, prof. nadzw

Kontakt

tomela@zut.edu.pl, tel 91 449-45- 46

Opis zajęć

Podczas wykładu omówione zostaną rodzaje krasu spotykane w różnych rejonach kuli ziemskiej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona krasowi węglanowemu i procesom chemicznym z nim związanym. W trakcie wykładu słuchacze odbędą także wirtualną podróż po najciekawszych jaskiniach krasowych na świecie. 

Czas trwania zajęć

30 min.