6. Wpływ środowiska na przebieg reakcji z udziałem manganianu(VII) potasu oraz dichromianu(VI) potasu

Wpływ środowiska na przebieg reakcji z udziałem manganianu(VII) potasu oraz
dichromianu(VI) potasu

 Wykładowca

dr Anna Szady-Chełmieniecka, dr inż. Beata Kołodziej

Kontakt

szadok@zut.edu.pl, tel: 91 449-44- 83

Opis zajęć

Celem ćwiczeń jest zapoznanie uczniów z wpływem odczynu środowiska na przebieg reakcji oraz przypomnienie pojęć: reakcja utleniania, reduktor, reakcja redukcji, utleniacz, stopień utlenienia oraz pH.
W czasie zajęć uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego wykonania poszczególnych oznaczeń
Zajęcia praktyczne, prowadzone w laboratorium chemicznym. Maksymalna ilość osób w grupie 12. Czas trwania

Czas trwania zajęć

90 min.