7. Kwasy, zasady i sole – określanie odczynu roztworu przy użyciu wskaźników

Kwasy, zasady i sole – określanie odczynu roztworu przy użyciu wskaźników. Metody wykorzystania zmian środowiska w celu ilościowego oznaczania zawartości składnika

 Wykładowca

dr Anna Szady-Chełmieniecka, dr inż. Beata Kołodziej

Kontakt

szadok@zut.edu.pl, tel: 91 449-44- 83

Opis zajęć

Wskaźniki kwasowo-zasadowe (indykatory) to substancje, które pod wpływem zmian odczynu środowiska zmieniają barwę. Są słabymi kwasami lub zasadami, zaś ich forma zdysocjowana i niezdysocjowana różnią się zabarwieniem. Zmiany pH wpływają na wzajemny stosunek stężeń obu postaci wskaźnika, a w konsekwencji na przyjmowane przez niego zabarwienie. Każdy ze wskaźników ma charakterystyczny zakres pH, w którym następuje zmiana jego koloru. Celem ćwiczeń jest wyznaczenie pH poszczególnych roztworów przy użyciu papierka uniwersalnego, oranżu metylowego oraz fenoloftaleiny. W czasie zajęć uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego wykonania poszczególnych oznaczeń. Przeprowadzą ponadto miareczkowanie alkacymetryczne, które pozwoli na omówienie roli wskaźników do oznaczeń ilościowych. Zajęcia praktyczne, prowadzone w laboratorium chemicznym. Maksymalna ilość osób w
grupie 12.

Czas trwania zajęć

90 min.