Informacje dla pracowników

Pan dr inż. Maciej Konopacki laureatem nagrody - medalu „Amicus Scientiae et Veritatis” 14.12.2017 10:16

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6.12.2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia medalu „Amicus Scientiae et Veritatis” ustanowionym przez zarząd Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Laureatem medalu został pan dr inż. Maciej Konopacki z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej za osiągnięcia w badaniach nad wpływem wirującego pola magnetycznego na parametry życiowe wybranych mikroorganizmów. 

Medal przyznawany jest od 1986 roku, kiedy to z inicjatywą wyróżniania zdolnych młodych naukowców wystąpił prof. dr hab. Kazimierz Stojałowski. Nagradzane są osoby, które obroniły doktorat przed 35. rokiem życia i odznaczają się zaangażowaniem w twórczość naukową oraz posiadają wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie.