Rada Wydziału

RADA WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
 1. prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk – dziekan
 2. dr hab. inż. Rafał Rakoczy,prof. nadzw. – prodziekan 
 3. dr inż. Jolanta Janik – prodziekan 
 4. dr inż. Aneta Wesołowska – prodziekan 
Samodzielni nauczyciele akademiccy
 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech
 2. prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
 3. prof. dr hab. inż. Elżbieta Filipek
 4. prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil
 5. prof. dr hab. inż. Marek Gryta
 6. prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski
 7. prof. dr hab. inż. Joanna Karcz
 8. prof. dr hab. inż. Beata Michalkiewicz
 9. prof. dr hab. Ewa Mijowska
 10. prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
 11. prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia
 12. prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
 13. prof. dr hab. inż. Józef Nastaj
 14. prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski
 15. prof. dr hab. inż. Beata Tryba
 16. dr hab. inż. Maciej Jabłoński, prof. nadzw.
 17. dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń, prof. nadzw.
 18. dr hab. Jacek Sośnicki, prof. nadzw.
 19. dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz, prof. nadzw.
 20. dr hab. inż. Rafał Wróbel, prof. nadzw.
 21. dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska, prof. nadzw.
 22. dr hab. inż. Bogdan Ambrożek
 23. dr hab. inż. Anna Błońska-Tabero
 24. dr hab. inż. Monika Bosacka
 25. dr hab. inż. Xuecheng Chen
 26. dr hab. inż. Magdalena Cudak
 27. dr hab. inż. Grażyna Dąbrowska
 28. dr hab. inż. Elżbieta Gabruś
 29. dr hab. inż. Joanna Grzechulska-Damszel
 30. dr hab. inż. Ewa Janus
 31. dr hab. inż. Krzysztof Karakulski
 32. dr hab. inż. Agnieszka Kowalczyk
 33. dr hab. inż. Krzysztof Kowalczyk
 34. dr hab. inż. Krzysztof Lubkowski
 35. dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak
 36. dr hab. inż. Dariusz Moszyński
 37. dr hab. inż. Joanna Nowicka-Scheibe
 38. dr hab. inż. Rafał Pelka
 39. dr hab. inż. Iwona Pełech
 40. dr hab. inż. Robert Pełech
 41. dr hab. inż. Paulina Pianko-Oprych
 42. dr hab. inż. Zbigniew Rozwadowski
 43. dr hab. inż. Joanna Sreńscek-Nazzal
 44. dr hab. inż. Jolanta Szoplik
 45. dr hab. inż. Piotr Tabero
 46. dr hab. inż. Magdalena Urbala
 47. dr hab. inż. Beata Zielińska
Przedstawiciele niesamodzielnych nauczycieli akademickich
 1. dr inż. Dorota Downarowicz
 2. dr inż. Małgorzata Dzięcioł
 3. dr inż. Marta Major-Godlewska
 4. dr inż. Marta Sawicka
 5. dr inż. Anna Story
 6. dr inż. Alicja Wodnicka
 7. dr inż. Elwira Wróblewska
 8. dr inż. Barbara Zakrzewska
 9. vacat
Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
 1. mgr Wioletta Kawula
 2. mgr inż. Piotr Miądlicki
 3. vacat
Przedstawiciele doktorantów i studentów
 1. mgr inż. Łukasz Sałaciński
 2. mgr inż. Weronika Stolarczyk
 3. Magdalena Antonowicz
 4. Agata Biegańska
 5. Marcel Dworczak
 6. Joanna Górska
 7. Agata Iksal
 8. Tomasz Kędzierski
 9. Joanna Komar
 10. Marta Lewusz
 11. Klaudia Maślana
 12. Karolina Opała
 13. Karol Rogalski
 14. Krzysztof Sielicki
 15. Jagoda Wierzbicka
 16. Patrycja Wyderka
Przedstawiciele związków zawodowych
 1. dr inż. Marta Major-Godlewska – przedstawiciel ZNP
 2. dr hab. inż. Bogdan Ambrożek - przedst. NSZZ „Solidarność”