Programy kierunków - Nanotechnologia I stopień

 

Praktyka programowa – 6 tygodni po VI semestrze z możliwością wcześniejszego wykonania

 

Kod: WTiICh/ISt/NanoT/

 

 

SEMESTR I

 

Kod

Nazwa przedmiotu

Razem

Egz

W

Ć

L

P

ECTS

B-1

Matematyka I.

6

-

2

2

-

-

6

A-1

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

1

-

1

 

 

 

1

B-3

Fizyka I

6

-

2

2

-

-

6

A-4

Wychowanie fizyczne

1

 

-

2

-

-

1

A-6

Technologie informatyczne

4

E

2

-

2

 

4

B-7

Podstawy chemii

6

E

2

2

-

-

6

B-8

Wstęp do analizy matematycznej

2

-

-

2

-

-

2

A-8a

A-8b

Sztuka studiowania

Etyka inżynierska

2

-

2

 

 

 

2

C-1

Nanotechnologia i nanonauka

1

-

1

-

-

-

1

C-2

Zastosowanie nanotechnologii – stan obecny

1

-

1

-

-

-

1

C-4

Podstawy nauki o materiałach

1

-

1

-

-

-

1

8.

RAZEM

31

2

14

10

2

-

31

 

 

SEMESTR II

  

Kod

Nazwa przedmiotu

Razem

Egz

W

Ć

L

P

ECTS

B-2

Matematyka II.

6

E

2

2

-

-

6

B-4

Fizyka II

6

E

2

1

1

-

6

A-4

Wychowanie fizyczne

1

-

-

2

-

-

1

A-5

Projektowanie i grafika inżynierska

2

-

-

2

-

-

2

B-10

Chemia nieorganiczna

7

E

2

2

4

-

7

C-3

Mechanika i wytrzymałość materiałów

6

-

1

2

2

 

6

C-13

Nanomateriały ceramiczne

2

-

1

-

1

 

2

B-5

Matematyczne podstawy opracowania wyników

1

-

1

-

-

-

1

9.

RAZEM

31

3

9

11

8

-

31

 

 

SEMESTR III

 

Kod

Nazwa przedmiotu

Razem

Egz

W

Ć

L

P

ECTS

A-7

Język obcy I

2

-

-

4

-

-

2

B-11

Chemia analityczna

6

E

1

-

4

-

6

B-12

Chemia organiczna

9

E

2

3

4

-

9

B-6

Polimery i materiały funkcyjne

4

-

2

-

2

-

4

C-11

Podstawy technologii syntezy polimerów i żywic reaktywnych

5

-

1

-

3

1

5

C-17

Inżynieria bioprocesowa

3

E

1

-

1

-

3

B-13

Elektrotechnika z elementami elektroniki

2

-

1

-

2

-

2

8.

Razem

31

3

8

7

16

1

31

 

 

SEMESTR IV

  

Kod

Nazwa przedmiotu

Razem

Egz

W

Ć

L

P

ECTS

A-7

Język obcy II

3

-

-

4

-

-

3

B-9

Chemia fizyczna

7

E

4

1

3

-

7

C-5

Materiały nanostrukturalne i ich wytwarzanie

6

-

1

1

2

-

6

C-7

Fizyka ciała stałego

5

-

1

1

2

-

5

C-14

Nanomateriały polimerowe

5

E

2

-

2

-

5

C-6

Elementy automatyki i pomiary w nanotechnologii

4

-

2

-

3

-

4

C-8

Recykling materiałowy

2

-

1

-

1

-

2

7.

RAZEM

32

2

11

7

13

-

32

 

 

SEMESTR V

 

Specjalności: Nanomateriały Funkcjonalne –D1, Polimerowe Bio-i Nanomateriały –D2

  

Kod

Nazwa przedmiotu

Razem

Egz

W

Ć

L

P

ECTS

A-7

Język obcy III

3

-

-

4

-

-

3

A-2a

A-2b

Ekologia i etyka środowiska

Historia chemii i przemysłu chemicznego

1

-

-

2

-

-

1

C-9

Nanomateriały węglowe

3

E

1

-

1

-

3

C-10

Materiały kompozytowe, w tym z udziałem obiektów nanostrukturalnych

4

E

2

-

2

-

4

C-12

Bezpieczeństwo techniczne

4

-

1

-

2

1

4

C-18

Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego

3

-

1

-

1

-

3

C-24

Projekt nanotechnologiczny

4

-

-

-

-

3

4

C-19a

C-19b

Polimerowe materiały i nanomateriały inżynierskie

Nanomateriały funkcjonalne

2

-

1

-

1

 

2

D1-4

D2-2

Fizykochemia powierzchni

Techniki i technologie przetwórstwa

3

-

1

-

2

-

3

D1-5

D2-5

Mikroskopia elektronowa i jej zastosowanie w nanotechnologii

Podstawy biochemii

3

-

1

-

2

-

3

D1-6

D2-4

Zasady projektowania i modelowania materiałów nanostruktur.

Badania materiałów i systemów nanostrukturalnych

3

-

1

-

1

1

3

8.

RAZEM

33

2

9

6

12

4

33

 

 

SEMESTR VI

 

Kod

Nazwa przedmiotu

Razem

Egz

W

Ć

L

P

ECTS

A-3a

A-3b

Angielska terminologia techniczna i nanotechnologiczna

Angielska terminologia techniczna i chemiczna

2

-

-

2

-

-

2

A-9a

A-9b

Prawo patentowe i wynalazcze

Ochrona własności intelektualnych

1

-

1

-

-

-

1

C-16

Nanomateriały i nanowłókna polimerowe

3

E

1

-

1

-

3

C-20a

C-20b

Nanocząstki, dyspersje i żele polimerowe

Nanocząstki a środowisko

3

-

1

-

1

-

3

C-21a

C-21b

Materiały i nanomateriały kosmetyczne

Polimery w transporcie i motoryzacji

3

-

1

-

1

-

3

C-22a

C-22b

Polimery samoagregujące się i wrażliwe na bodźce

Nanokompozyty polimerowe

3

-

1

-

1

-

3

C-23a

C-23b

Metody badań bio- i nanomateriałów

Metody badań nanomateriałów funkcjonalnych

5

E

1

-

3

-

5

C-25a

C-25b

Zarządzanie jakością

Quality engineering

3

-

1

-

-

1

3

D1-2

D2-3

Technologia cienkich warstw

Nanonapełniacze i nanokompozyty

3

-

2

-

1

-

3

D1-3

D2-6

Nanokompozyty hybrydowe

Polimery w medycynie

3

-

2

-

1

-

3

D1-7a

D1-7b

D2-7a

D2-7b

Chemia fizyczna polimerów

Podstawy krystalografii

Farby i powłoki z nanocząstkami

Wysokobarierowe nanokompozytowe materiały polimerowe

3

-

1

-

1

-

3

6.

RAZEM

32

2

11

2

10

1

32

 

 

SEMESTR VII

 

Kod

Nazwa przedmiotu

Razem

Egz

W

Ć

L

P

ECTS

B-15

Nanokataliza i nanokatalizatory

3

-

1

-

1

-

3

D1-1

D2-1

Wykład monograficzny (do wyboru związany z tematyką pracy dyplomowe

1

E

1

-

-

-

1

E-1

Seminarium

2

-

-

2

-

 

2

E-2

Laboratorium dyplomowe

6

-

-

-

7

-

6

E-3

Praca inżynierska

15

 

 

 

 

 

15

5.

RAZEM

27

1

2

2

8

-

27