Projekt "Aktywny Samorząd"

Informuję osoby niepełnosprawne, że dnia 07.05.2013 r. na stronie MOPR zamieszczono ważną informację dotyczącą Projektu "Aktywny Samorząd".

Zainteresowanych odsyłam do strony:

http://mopr.szczecin.pl/aktualnosci/201/Rusza_aktywny_Samorzad_2013.html

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z formami wsparcia, terminami i wymogami Projektu, E.C.

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam studentów i doktorantów studiujących w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, którzy są w posiadaniu aktualnego Orzeczenia o niepełnosprawności do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym pt.

Tranzycja, czyli przejście z edukacji na rynek pracy.

Cel spotkania to pozyskanie przez uczestników  niezbędnych informacji, które pomogą podjąć zatrudnienie i zaplanować własną karierę  zawodową we współczesnych warunkach na rynku pracy.

Tematyka zagadnień:

  1. Rynek pracy i  formy zatrudnienia.
  2. Aplikowanie, czyli niekonwencjonalne dokumenty.
  3. Kompetencje zawodowe i społeczne kluczem do sukcesu zawodowego.
  4. Motywacja jako proces nieodzowny w poszukiwaniu zatrudnienia.

Zainteresowanych tematyką spotkania proszę o przesłanie informacji na adres e-mailowy   do 30. 06. 2013 r. 

Uzyskanie dodatkowych informacji jest również możliwe  pod nr telefonu: 91 449 40 80.                                      

Zapraszam

mgr Ewa Teresa Czarnecka
doradca zawodowy