Wybory


Komunikat nr 20 WKW o terminie wyborów

Treść komunikatu nr 20 WKW o terminie wyborów członka RW z grupy niesamodzielnych nauczycieli akademickich - wybory uzupełniające


Komunikat 19 WKW o odwołaniu wyborów

Treść Komunikatu 19 WKW


Komunikat nr 18 WKW o zgłoszonych kandydatach na członków RW

Treść komunikatu nr 18 WKWProtokół z wyborów z dnia 08.11.2017 roku

Protokół z wyborów z dnia 08.11.2017 roku


Komunikat nr 16 WKW

Treść komunikatu nr 16 WKWKomunikat nr 14 WKW o zmianie lokalu wyborczego

Treść komunikatu nr 14 WKW


Komunikat nr 13 sprawie kandydatów zgłoszonych na członków Rady Wydziału w wyborach uzupełniających

Treść komunikatu nr 13 WKWKalendarz wyborczy WTiICh na kadencję 2016-2020

Do pobrania