Instytut Polimerów

Dane adresowe:

70-322 Szczecin, ul. Pułaskiego 10,

tel./fax: 91 449 42 47,

e-mail: ip@zut.edu.pl,

Strona internetowa instytutu www.ip.zut.edu.pl

Kierownictwo Instytutu

Dyrektor
dr hab. inż. Mirosława El Fray, prof. nzw.

tel. 91 449 48 28

e-mail: mirfray@zut.edu.pl

Zastępca dyrektora
dr inż. Beata Schmidt

tel. 91 449 44 97

e-mail: Beata.Schmidt@zut.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Profesorowie i doktorzy habilitowani:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj
 • prof. dr inż. Wacław Królikowski (profesor emerytowany)
 • dr hab. inż. Mirosława El Fray, prof. nzw. ZUT
 • dr hab. inż. Ryszard Ukielski, prof. nzw. ZUT
 • dr hab. Krzysztof Ulfig, prof. nzw. ZUT

adiunkci: 10

wykładowcy: 1

asystenci: 1

pracownicy techniczni i administracyjni: 6

Struktura organizacyjna

W skład Instytutu wchodzą następujące jednostki:

 • Zakład Technologii Materiałów Polimerowych
 • Laboratorium Polimerów Powłokowych i Ekologicznych
 • Laboratorium Analizy Termicznej Polimerów
 • Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych (www.zbtm.zut.edu.pl )
 • Laboratorium Badań Biologicznych
 • Laboratorium Technologii Elastomerów i Włókien
 • Pracownia i Laboratorium Towaroznawstwa

Instytut Polimerów powstał w 1991 roku w wyniku wyodrębnienia się z Instytutu Technologii Chemicznej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej trzech niezależnych jednostek organizacyjnych. W aktualnym kształcie organizacyjnym instytut funkcjonuje od 1 stycznia 2007 r.

Nauczyciele akademiccy Instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne na następujących kierunkach studiów (I i II stopnia): Technologia chemiczna, Ochrona środowiska, a także studiach inżynierskich na kierunku Nanotechnologia i Towaroznawstwo na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym. Ponadto bierzemy udział w kształceniu uczestników studiów doktoranckich z zakresu technologii chemicznej.

W ramach wymienionych wyżej kierunków studiów kształcenie odbywa się na następujących specjalnościach:

 • Technologia tworzyw sztucznych i elastomerów (TCh)
 • Biopolimery i biomateriały (TCh)
 • Polimerowe Bio- i Nanomateriały (NanoT)
 • Technologie i materiały proekologiczne (OŚ)
 • Towaroznawstwo artykułów przemysłowych (TW)
 • Inżynieria materiałowa tworzyw sztucznych (IM)