Dziekanat

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

Dane adresowe:

71-065 Szczecin, al. Piastów 42

Dziekanat

tel. 91 449 49 64

fax: 91 449 46 36

e-mail: wtiich@zut.edu.pl

Kierownik dziekanatu
Kierunki: Chemia, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Ochrona Środowiska
Kierunek: Technologia Chemiczna, Nanotechnologia
Kierunki: Inżynieria Chemiczna IIIst, Technologia Chemiczna IIIst
Plany dydaktyczne, rezerwacja sal, przewody doktorskie

 

Specjalista ds. finansowo-technicznych, stypendia

 

Specjalista ds. informatyki
Znajdź nas na Google Maps

Wyświetl mapę