Kontakt

Kierownik Dziekanatu

Kierunki: Chemia, Ochrona Środowiska, Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Kierunek: Technologia Chemiczna

Kierunek: Nanotechnologia

Kierunki: Inżynieria Chemiczna IIIst, Technologia Chemiczna IIIst

Plany dydaktyczne, rezerwacja sal, przewody doktorskie

Specjalista ds. administracyjno-finansowych, stypendia

Specjalista ds. informatyki