dr inż. Elżbieta Gabruś

Wniosek:

Wniosek

Autoreferat:

Autoreferat

Lista publikacji

Skład komisji:

  1.     Przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż. Andrzej Noworyta – Politechnika Wrocławska

  2.     Sekretarz komisji – dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  3.     Recenzent – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga – Politechnika Warszawska

  4.     Recenzent – prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński – Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice

  5.     Recenzent – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Milchert ‑ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  6.     Członek komisji – prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński – Politechnika Łódzka

  7.     Członek komisji – prof. dr hab. inż. Joanna Karcz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Recenzje:

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

Data wszczęcia postępowania:

16.05.2016 r.

Harmonogram:

  1.     Wszczęcie postępowania ‑ 16.05.2016 r.

  2.     Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenie sekretarza komisji, członka komisji i recenzentów ‑ 24.05.2016 r.

  3.     Pismo z CK o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej – data wysłania z CK ‑ 04.07.2016 r.; data wpłynięcia pisma do kancelarii ZUT w Szczecinie ‑ 05.07.2016 r.

  4.     Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów ‑ 07.07.2016 r.

  5.     Termin nadsyłania recenzji 20.09.2016 r.

  6.     Termin zebrania komisji habilitacyjnej –  24.10.2016 r.

Uchwała:

 Uchwała

Uzasadnienie:

Uzasadnienie