Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Zagadnienia na egzaminy dyplomowe

Studia pierwszego stopnia SI

Podstawowe zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej na egzamin dyplomowy

Studia drugiego stopnia SII

Specjalność: Inżynieria procesów ekoenergetyki

Podstawowe zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej na egzamin dyplomowy

Specjalność: Inżynieria Procesowa

Podstawowe zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej na egzamin dyplomowy

Specjalność: Inżynieria procesów wytwarzania olefin

Podstawowe zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej na egzamin dyplomowy

Specjalność: Inżynieria procesów przeróbki ropy i gazu

Podstawowe zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej na egzamin dyplomowy