11. Oznaczanie ciepła spalania węgla kamiennego metodą kalorymetryczną