1. Rozpoznajemy minerały i skały

  Rozpoznajemy minerały i skały

 Wykładowca

dr hab. inż. Piotr Tabero

Kontakt

Piotr.Tabero@zut.edu.pl, tel 91 4494563

Opis zajęć

W ramach warsztatów uczniowie zapoznają się z okazami najczęściej spotykanych minerałów oraz skał wulkanicznych, osadowych i metamorficznych. Następnie pod kierunkiem prowadzącego zajęcia przeprowadzą samodzielnie zespół testów pozwalających na zidentyfikowanie wskazanych próbek. Uczestnicy zajęć przeprowadzą między innymi testy twardości, ocenią barwę, barwę rysy, dokonają pomiaru gęstości oraz wykorzystają wybrane metody instrumentalne oraz obserwacje mikroskopowe do identyfikacji wybranych próbek minerałów i skał. Zajęcia przewidziane są dla grup maksymalnie dwunastoosobowych. Warsztaty mogą być poprzedzone wykładem.

Czas trwania zajęć

wykład 45 min.; warsztaty 60 min.