Opis praktyk

Czas odbywania praktyk - I-szy stopień studiów:

Inżynieria Chemiczna i Procesowa:
6 tygodni po III roku
Ochrona Środowiska:
6 tygodni po III roku studiów
Technologia Chemiczna:
6 tygodni po III roku studiów
Nanotechnologia:
6 tygodni po III roku studiów
Chemia:
6 tygodni po III roku studiów.

Organizacja praktyk:

- rozdanie skierowań, programów praktyk oraz kart szkolenia BHP,
- dostarczenie przez studentów numeru albumu, kopii aktualnych ubezpieczeń OC i NNW oraz kopii wypełnionych przez pracodawcę skierowań, sporządzenie umów (do 17.06.2017), 
- pobranie zeszytów praktyk zawodowych (do 20.06.2017),
- odbycie praktyki (do 14.09.2017),
- zaliczenie praktyki (do 14.09.2017).
Forma zaliczenia: zeszyt praktyk i sprawozdanie.

Osoba odpowiedzialna za przebieg praktyk:

dr inż. Beata Schmidt (budynek "Starej Chemii" pok. 214, tel. +91 449 47 49), e-mail: Beata Schmidt

Sprawy dotyczące praktyk załatwiane są w poniedziałki, w godz. 12.00-14.00, pok 214.

Współpraca - oferty praktyk
Platforma Matrix Platforma Matrix


ostatnia aktualizacja: 1-03-17