Informacje bieżące WTiICh

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecina 07.02.2017 09:40

"Sukces rodzi się z pasji"

STUDENCIE, DOKTORANCIE,  do zdobycia nawet 36 000 zł rocznie.
Skorzystaj z szansy pozyskania stypendium Prezydenta Miasta Szczecin na prowadzenie badań, których efekty będą wdrożone w lokalnych firmach.

Aplikacje przyjmowane są od 1 do 10 marca 2017 r. do godziny 15.00.

Więcej informacji na stronie www.szczecin.pl lub w Urzędzie Miasta w pok. 407 Biura Strategii, Pl. Armii Krajowej 1, tel 91 424 50 76.

Szczegółowe informacje na temat warunków jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o stypendium oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin

grafika obrazek postera dotyczącego stypenium prezydenta