Informacje bieżące WTiICh

Zaproszenie na uroczystą immatrykulację 10.10.2017 09:06

24 października 2017
Z   A   P   R   O   S   Z   E   N   I   E
Dziekan

prof. dr hab. inż. RYSZARD J. KALEŃCZUK

Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ma zaszczyt zaprosić

na

uroczystą immatrykulację

studentów I  roku,

która odbędzie się dnia 24 października 2017 r. o godz. 830

w Audytorium I  przy ul. Piastów 42

 

Obowiązuje strój galowy

 

Program uroczystości

8.30 – Rozpoczęcie uroczystości

 

1.     Hymn Państwowy

2.     Wystąpienie Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

3.     Wystąpienia Rektora ZUT

4.     Immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów I stopnia

5.     "Gaudeamus Igitur"

6.     Zakończenie uroczystości

7.     "Gaude mater Polonia"